Första Hjälpen kurs

Vill du lära dig CPR och förbättra dina första hjälpen kunskaper?

Första hjälpen kurs med Primär- och sekundärvårdsutbildningen lär dig vad du ska göra i den kritiska tiden mellan när en livshotande nödsituation inträffar och när akutsjukvården anländer.

Kursen fokuserar på att bygga upp förtroende för lekmannaräddare och att öka deras vilja att reagera när de står inför en medicinsk nödsituation. Kursdeltagare lär sig enkla steg att följa för akutvård och tränar dig på att tillämpa färdigheterna i en lugn inlärningsmiljö. Alla kurser stöds av självstudiemanualer, videor och referenskort för att förenkla inlärningen och låta dig börja träna direkt.

Vad kommer jag att lära mig under kursen?

Du kommer att lära dig åtta viktiga färdigheter för att hjälpa andra i en nödsituation. Få praktisk erfarenhet av att utföra HLR (hjärt- och lungräddning) med hjälp av en speciell provdocka, öva på att bandagera och spjälka benbrott samt tillämpa dina nya färdigheter i ett rollspelsscenario.

Som ett exempel, under första hjälpen kursen kommer du att lära dig hur du ska agera vid en mängd olika sjukdomstillstånd och skador samt hur du hjälper någon som håller på att kvävas. Även hur man hanterar en ryggradsskada och lägger på bandage och skenor.

Du finner mer och detaljerad information här.

Du behöver gå första hjälpen kursen eller en liknande kurs om du vill bli räddningsdykare.

Innan PADI Räddningsdykarkurs påbörjas måste du ha deltagit i en erkänd kurs i första hjälpen, som omfattar både primär- och sekundärvård, under de senaste 24 månaderna. Om det var längre än 24 månader sedan du gjorde kursen kan vi också hjälpa dig att fräscha upp de färdigheter du lärt dig tidigare. Om du redan har deltagit i en kurs under de senaste 24 månaderna, ta med ditt certifikat. Alternativt kan du anmäla dig till första hjälpen kurs med Lanta Diver.

Om du vill anmäla dig till att göra denna kurs eller har ytterligare frågor, vänligen kontakta Lanta Diver.

Första hjälpen kurs i korthet

  • Erfarenhet: Ej nödvändigt med tidigare erfarenhet
  • Ingen lägsta ålder
  • En dag i klassrum
  • All nödvändig utrustning är inkluderad
  • Pris: 4 600 baht
PADI prova på dyk Koh Lanta

Erbjudande!

Ta din första hjälpen kurs och PADI Räddningsdykarkurs Koh Lanta samtidigt med Lanta Diver och du får ett kombinerat pris på 17 700 baht (exklusive Marinparksavgift) för klassrumsalternativet.

Första Hjälpen kurs

Contact us