Dive master kurs

Detta är utbildningen som knyter samman allt som Du lärt Dig tidigare, och som kommer att ge en avsevärt djupare förståelse för sådant Du redan har kunskaper om. Dessutom är denna utbildning det första steget i att bli en professionell dykare, och som ger Dig färdigheterna och de formella meriterna att jobba med dykning i hela världen. Vi är övertygade om att Du träffat på Dive Masters både i sin roll som dykguider, och när de assisterat instruktörer på olika dykutbildningar. Hoppa på den här kursen och bli en av dessa professionella dykare. På Lanta diver erbjuder vi väl strukturerade kurser där Dina instruktörer och Din mentor kommer att guida Dig igenom de steg som krävs för att Du skall bli en ”anställningsbar” PADI Dive Master.

 

Sammanfattning :

  • Förkunskaper: PADI Rescue diver med minst 40 loggade dyk.
  • Minimiålder: 18 år
  • Tidsåtgång: 3-4 veckor
  • Pris: 30.000 THB (+utbildningsmaterial 7.500 THB)
  • Erbjudande: Om Du anmäler Dig till DIve Master kursen kommer Du att få köpa all dykutrustning i vår butik till 20% rabatt.

 

För mera information kring denna kurs (eller andra) är Du välkommen att kontakta oss på scuba@lantadiver.com, eller julie@lantadiver.com